Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019
Home / Κουβεντιάζουμε / Τροχοίζουμε / Μπαταρία αυτοκινήτου και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, πάντα με την υπογραφή Sianis Service.

Μπαταρία αυτοκινήτου και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, πάντα με την υπογραφή Sianis Service.

Η μπαταρία του αυτοκινήτου μας πρέπει να ελέγχεται συστηματικά, λόγω του πιο σημαντικού ρόλου που έχει στο αυτοκίνητο μας.

Ο ρόλος της μπαταρίας είναι ζωτικής σημασίας για το αυτοκίνητο και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να είναι πάντα σε θέση να εκτέλεση το έργο της. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν ελέγχετε τα υγρά. Αν η μπαταρία σας είναι σύγχρονου τύπου και αποφορτιστεί, τότε αυτό οφείλεται είτε σε υψηλή θερμοκρασία, είτε στην αύξηση της έντασης. Εάν σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει υπερχείλιση, πρέπει απαραιτήτως να ξεπλύνετε τα μέρη στα οποία έχει πέσει το υγρό με πολύ νερό για να μην υπάρξει διάβρωση. Εάν έχει υπάρξει ήδη διάβρωση, χρησιμοποιήστε κάποιο αντισκωριακό σπρέι για την μεγαλύτερη προστασία της.

Πάντα με την υπογραφή Sianis Service.

Check Also

Τα χαρακτηριστικά των ελαστικών του αυτοκινήτου

Κατασκευαστής ελαστικών (Μάρκα) Τύπος ελαστικού / Χαρακτηριστικό του πέλματος ελαστικού Φάρδος σε mm εγκάρσιας τομής …