Επιπλέον για τη διεύρυνση της αναπνευστικής οδού μοσχεύματα batten στην περιοχή της ρινικής βαλβίδος είναι σχεδιασμένα για να ανοίξουν σαν ελατήρια την αναπνευστική οδό στο πλάι των ρινικών οστών.
Με εσωτερικές τομές αφαιρούνται συντηρητικά μικρά τμήματα χόνδρου και οστών. Δεν μετακινούνται οι χόνδροι ούτε συρράπτονται μεταξύ τους. Δίνει μικρή αλλαγή στη κλίση και τη στροφή της μύτης
Οι χόνδροι που σχηματίζουν τα ρουθούνια σύρονται έξω από τη μύτη (χωρίς εξωτερική τομή) συρράπτονται μεταξύ τους και με τους απέναντι. Μεγάλη αλλαγή στη στροφή, την προβολή και την κλίση της μύτης

Πηγή: Faceanatomy.gr